Korde

5 tekstów – auto­rem jest Kor­de.

zam­knę na krótką chwilę oczy , a gdy je ot­worzę , będziesz obok ? czy jed­nak uciek­niesz , po­kazując , że na­dajesz się tyl­ko do chwi­lowe­go zaurocze­nia , a nie praw­dzi­wej miłości ? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 kwietnia 2011, 19:32

os­tatnio nie śpię . nie sy­piam w ogóle . kocham ten stan - gdy wyczer­pa­na za­mykam oczy - czuję ból każdej komórki mo­jego ciała . to poz­wa­la mi osza­leć . 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 6 grudnia 2010, 14:25

zmar­twienie to rzecz względna , oz­nacza , że Ci za­leży .. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 28 kwietnia 2010, 19:55

kto by po­myślał , że na­dej­dzie dzień , w którym po­padnę w pa­ranoję ? 

myśl
zebrała 13 fiszek • 25 marca 2010, 18:02

człowiek jest zbyt słaby , by ra­tować świat . naj­pierw ura­tuj siebie , nim poszerzysz ho­ryzont . 

myśl
zebrała 4 fiszki • 3 lutego 2010, 10:40

Korde

" za dużo blizn na moim ciele , za dużo krwi z zadanych ran . wiele długich dni musi minąć , by tyle gorzkich prawd Bóg wybaczył mi . " ~ K . Kowalska .

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Korde

Użytkownicy
J K L
Kalendarz
Aktywność